Letöltések

Projekt jelentés (a képre kattintva a teljes dokumentum megnyílik)

 

After-LIFE Conservation Plan for the Eastern Imperial Eagle in the Pannonian Region between 2023 and 2027 

 

Parlagi sas fióka korhatározó (táblázat)

Parlagi sas fióka terepi korhatározó (fényképes) - Angol

Parlagi sas fióka terepi korhatározó (fényképes) - Magyar

Madarak ellen elkövetett bűncselekmények a Pannon régióban - 2017-es összefoglaló (angol nyelven)

Madarak ellen elkövetett bűncselekmények a Pannon régióban - 2018-as összefoglaló (angol nyelven)

Mérgezés-megelőzési Munkacsoport protokoll csomag (kattintson a címre az olvasáshoz és letöltéshez):

  1. TEREPI HELYSZÍNELÉSI PROTOKOLL - Madarak ellen elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén
  2. ÁLLATORVOSI PROTOKOLL - Vizsgálati és terápiás eljárási rend mérgezett vagy sérült ragadozómadarak élő és elhullott egyedeivel
  3. RENDŐRSÉGI PROTOKOLL - Madarak ellen elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén

A Heliaca 16. Évfolyamában megjelent, parlagi sasokkal kapcsolatos cikkei (kattintson a címre az olvasáshoz és letöltéshez): 

Bagyura János, Váczi Miklós, Juhász Tibor, Demeter Iván & Horváth Márton: A parlagi sas (Aquila heliaca) táplálkozási szokásainak vizsgálata fészkekhez kihelyezett kamerák segítségével 2005 és 2018 között

Deák Gábor, Juhász Tibor, Árvay Márton & Horváth Márton: Vadon élő állatokat érintő mérgezéses esetek alakulása Magyarországon 2017 és 2019 között

Deák Gábor, Fatér Imre, Juhász Tibor & Horváth Márton: Parlagi sasok (Aquila heliaca) pusztulási és kézre kerülési okainak alakulása Magyarországon 2010 és 2019 között

Bagyura János, Fatér Imre, Szitta Tamás & Haraszthy László: A parlagi sas (Aquila heliaca) síkvidéki megtelepedése, különös tekintettel az 1985 és 1995 közötti időszakra

Fatér Imre, Juhász Tibor & Szász László: Parlagi sasok (Aquila heliaca) téli etetése

Fatér Imre & Juhász Tibor: Költési siker ellenőrzésére parlagi sasoknál (Aquila heliaca) drón segítségével

Horváth Márton, Kleszó András, Pigniczki Csaba, Bagyura János & Szitta Tamás: Parlagi sasok (Aquila heliaca) fészkelése nagyfeszültségű távvezetékek tartóoszlopain Magyarországon

Horváth Márton, Fatér Imre, Juhász Tibor, Deák Gábor & Bereczky Attila: A parlagi sas (Aquila heliaca) fészkelőállományának alakulása Magyarországon 2017 és 2019 között